- Khu vực quảng cáo -

Bài viết ngẫu nhiên

Cho 100ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 200ml dung...

0
Cho 100ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 200ml dung dịch NaOH. Kết tủa tạo thành được làm khô và nung đến khối...