Xem thêm
  Trang chủTin tức

  Tin tức

  Cho các chất rắn đựng trong các lọ mất nhãn BaO, MgO, Al2O3. Chỉ...

  Cho các chất rắn đựng trong các lọ mất nhãn BaO, MgO, Al2O3. Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây có thể nhận...

  Thực hiện các thí nghiệm sau:

  Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2. (b) Cho từ từ dung dịch NaOH...

  Cho 100ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 200ml dung dịch NaOH. Kết...

  Cho 100ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 200ml dung dịch NaOH. Kết tủa tạo thành được làm khô và nung đến khối...

  Cho sơ đồ phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y → Al

  Cho sơ đồ phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y → Al. Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X,...

  Cho các hợp chất hay quặng sau: criolit, đất sét, mica, boxit, phèn chua....

  Cho các hợp chất hay quặng sau: criolit, đất sét, mica, boxit, phèn chua. Có bao nhiêu trường hợp chứa hợp chất của nhôm? A....

  Chất nào sau đây không thể vừa phản ứng với dung dịch NaOH và...

  Chất nào sau đây không thể vừa phản ứng với dung dịch NaOH và vừa phản ứng với dung dịch HCl? A. Al2(SO4)3. B. Al2O3. C. Al(OH)3. D....

  Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch nào sau đây?

  Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch nào sau đây? A. Na2SO4, KOH. B. NaOH, HCl. C. KCl, NaNO3. D. NaCl, H2SO4. Đáp án: Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O Al2O3 +...

  Kích thước cửa nhà vệ sinh bao nhiêu mới chuẩn?

  Kích thước cửa nhà vệ sinh luôn là vấn đề được nhiều gia chủ chú trọng vì đôi khi nó còn ảnh hưởng đến...

  Bạn muốn cập nhật những tin tức mới nhất?

  Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm từ bạn! Vui lòng điền thông tin chi tiết của bạn và chúng tôi sẽ giữ liên lạc. Nó đơn giản mà!