Thứ Sáu, Tháng Chín 25, 2020

- Khu vực quảng cáo -

Trang chủ Tags đúc nhôm bằng khuôn cát

Tag: đúc nhôm bằng khuôn cát

Bài viết ngẫu nhiên

Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch nào dưới đây...

0
Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch nào dưới đây để thu được kết tủa?A. CuCl2.B. KNO3.C. NaCl.D. AlCl3.Đáp án: D