Thứ Tư, Tháng Một 20, 2021
- Nội dung được tài trợ -

Thẻ được gắn:

dung nham

Phản ứng nhiệt nhôm – Hỗn hợp cho ngọn lửa nóng gấp đôi dung nham

Nhiệt độ khi đốt cháy nhiệt nhôm khi đốt cháy hỗn hợp bột nhôm và gỉ sắt có thể lên đến 2200oC, cao gấp...

Tin tức nổi bật

- Nội dung được tài trợ -