Thứ Tư, Tháng Tư 21, 2021
- Nội dung được tài trợ -

Thẻ được gắn:

hỗn hợp nhôm

Phản ứng nhiệt nhôm – Hỗn hợp cho ngọn lửa nóng gấp đôi dung nham

Nhiệt độ khi đốt cháy nhiệt nhôm khi đốt cháy hỗn hợp bột nhôm và gỉ sắt có thể lên đến 2200oC, cao gấp...

Tin tức nổi bật

- Nội dung được tài trợ -