Xem thêm

  Chất nào sau đây có khả năng làm trong nước đục?

  Chất nào sau đây có khả năng làm trong nước đục?

  A. nước gia – ven.

  B. clorua vôi.

  C. phèn chua.

  D. nước clo.

  Đáp án: C

  Phèn chua được dùng đề làm trong nước.