Chất nào sau đây không thể vừa phản ứng với dung dịch NaOH và vừa phản ứng với dung dịch HCl?

A. Al2(SO4)3.

B. Al2O3.

C. Al(OH)3.

D. NaHCO3.

Đáp án: A

Al2(SO4)3 không phản ứng với HCl.

- Khu vực dành cho nhà quảng cáo -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây