Thứ Tư, Tháng Một 20, 2021

Chất nào sau đây không thể vừa phản ứng với dung dịch NaOH và vừa phản ứng với dung dịch HCl?

- Nội dung được tài trợ -

Nên đọc

- Nội dung được tài trợ -
Long Vân Group

Chất nào sau đây không thể vừa phản ứng với dung dịch NaOH và vừa phản ứng với dung dịch HCl?

A. Al2(SO4)3.

B. Al2O3.

C. Al(OH)3.

D. NaHCO3.

Đáp án: A

Al2(SO4)3 không phản ứng với HCl.

- Nội dung được tài trợ -

Các bài báo khác

- Nội dung được tài trợ -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Nội dung được tài trợ -

Bài báo mới nhất