Xem thêm

  Cho a mol NaAlO2 tác dụng với dung dịch chứa b mol HCl, để sau phản ứng thu được kết tủa thì

  Cho a mol NaAlO2 tác dụng với dung dịch chứa b mol HCl, để sau phản ứng thu được kết tủa thì

  bai tap ve hop chat cua nhom cuc hay co loi giai chi tiet 4bai tap ve hop chat cua nhom cuc hay co loi giai chi tiet 5

   

   

  Đáp án: A

  Ta có phản ứng:

  NaAlO2 (a) + HCl (a) + H2O → NaCl + Al(OH)3 (a mol)

  Al(OH)3 (a) + 3HCl (3a mol) → AlCl3 + 3H2O

  Để sau phản ứng vẫn thu được kết tủa thì ∑nHCl < 4a

  bai tap ve hop chat cua nhom cuc hay co loi giai chi tiet 6