Chủ Nhật, Tháng Một 24, 2021

Cho các hợp chất: NaOH, Al(OH)3 , KOH, Mg(OH)2. Sắp xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần là

- Nội dung được tài trợ -

Nên đọc

- Nội dung được tài trợ -
Long Vân Group

Cho các hợp chất: NaOH, Al(OH)3 , KOH, Mg(OH)2. Sắp xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần là

A. Mg(OH)2 ; Al(OH)3 ; KOH ; NaOH.

B. Al(OH)3 ; NaOH ; Mg(OH)2 ; KOH.

C. KOH ; NaOH ; Mg(OH)2 ; Al(OH)3.

D. Al(OH)3 ; Mg(OH)2 ; NaOH ; KOH.

Đáp án: C

- Nội dung được tài trợ -

Các bài báo khác

- Nội dung được tài trợ -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Nội dung được tài trợ -

Bài báo mới nhất