Cho các hợp chất: NaOH, Al(OH)3 , KOH, Mg(OH)2. Sắp xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần là

A. Mg(OH)2 ; Al(OH)3 ; KOH ; NaOH.

B. Al(OH)3 ; NaOH ; Mg(OH)2 ; KOH.

C. KOH ; NaOH ; Mg(OH)2 ; Al(OH)3.

D. Al(OH)3 ; Mg(OH)2 ; NaOH ; KOH.

Đáp án: C

- Khu vực dành cho nhà quảng cáo -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây