Cho sơ đồ phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y → Al.

Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y lần lượt là những chất nào sau đây?

A. Al2O3 và Al(OH)3.

B. Al(OH)3 và Al2O3.

C. Al(OH)3 và NaAlO2.

D. NaAlO2 và Al(OH)3.

Đáp án: B

Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4

2Al(OH)3 –to→ Al2O3 + 3H2O

2Al2O3 –dpnc→ 4Al + 3O2

- Khu vực dành cho nhà quảng cáo -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây