Chủ Nhật, Tháng Một 24, 2021

Cho từ từ 0,7 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3. Số mol kết tủa thu được là

- Nội dung được tài trợ -

Nên đọc

- Nội dung được tài trợ -
Long Vân Group

Cho từ từ 0,7 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3. Số mol kết tủa thu được là

A. 0,2.

B. 0,15.

C. 0,1.

D. 0,05.

Đáp án: C

Ta có: nOH = nNaOH = 0,7 mol

nAl3+ = 2.0,1 = 0,2 mol

Al3+ (0,2) + 3OH (0,6) → Al(OH)3↓ (0,2 mol)

⇒ nOH dư = 0,7 – 0,6 = 0,1 mol

Al(OH)3 (0,1) + OH (0,1) → AlO2 + 2H2O

⇒ nAl(OH)3 = 0,2 – 0,1 = 0,1 mol

- Nội dung được tài trợ -

Các bài báo khác

- Nội dung được tài trợ -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Nội dung được tài trợ -

Bài báo mới nhất