Cho từ từ 0,7 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3. Số mol kết tủa thu được là

A. 0,2.

B. 0,15.

C. 0,1.

D. 0,05.

Đáp án: C

Ta có: nOH = nNaOH = 0,7 mol

nAl3+ = 2.0,1 = 0,2 mol

Al3+ (0,2) + 3OH (0,6) → Al(OH)3↓ (0,2 mol)

⇒ nOH dư = 0,7 – 0,6 = 0,1 mol

Al(OH)3 (0,1) + OH (0,1) → AlO2 + 2H2O

⇒ nAl(OH)3 = 0,2 – 0,1 = 0,1 mol

- Khu vực dành cho nhà quảng cáo -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây