- Khu vực quảng cáo -

Không có bài viết để hiển thị

Bài viết ngẫu nhiên

Loại đá quặng nào sau đây không phải là hợp chất...

0
Loại đá quặng nào sau đây không phải là hợp chất của nhôm?A. Đá rubi.B. Đá saphia.C. Quặng boxit.D. Quặng đôlômit.Đáp án: DQuặng đôlômit...