Có thể sử dụng dung dich nào sau đây để nhận biết ion Al3+ trong dung dịch?

A. NaCl.

B. NaOH.

C. HCl.

D. NaNO3.

Đáp án: B

Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch thí nghiệm, nếu thấy kết tủa keo xuất hiện rồi tan trong NaOH dư thì chứng tỏ trong dung dịch có ion Al3+.

- Khu vực dành cho nhà quảng cáo -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây