Xem thêm

  Công thức trừ độ hở cửa nhôm Xingfa hệ 55, 63, 93

  Cửa nhôm Xingfa hiện rất phổ biến nếu bạn là người làm cửa nhôm lâu năm nhưng chưa biết qua thương hiệu này hay bạn mới vào nghề sản xuất cửa nhôm thì đừng quá băn khoăn về công thức trừ độ hở cửa nhôm.

  Công thức trừ độ hở cửa nhôm này áp dụng được cho các hãng: Xingfa, Xingfa Olympico, Xingfa Hengxin, Zhongkai Xingfa.

  Cửa đi, cửa sổ nhôm xingfa hệ 55

  1/ Cửa sổ mở quay 1 cánh nhôm xingfa

  – Chiều cao cánh = H – 50

  – Chiều rộng cánh = W – 50

  2/ Cửa sổ mở quay 2 cánh nhôm xingfa

  – Chiều cao cánh = H – 50

  – Chiều rộng cánh = (W – 55)/2

  3/ Cửa đi 1 cánh nhôm xingfa

  – Chiều cao cánh = H – 46

  – Chiều rộng cánh = W – 82

  4/ Cửa đi 2 cánh nhôm xingfa

  – Chiều cao cánh = H – 46

  – Chiều rộng cánh = (W – 87)/2

  5/ Cửa đi 4 cánh nhôm xingfa

  – Chiều cao cánh = H – 46

  – Chiều rộng cánh = (W – 97)/4

  Cửa nhôm xingfa xếp trượt hệ 63

  – Chiều cao cánh = H – 14

  – Chiều rộng cánh = (W – 91)/số cánh

  Cửa lùa nhôm xingfa hệ 93

  1/ Cửa lùa 2 cánh nhôm xingfa

  – Chiều cao cánh = H – 47

  – Chiều rộng cánh = (W – 154)/2

  2/ Cửa lùa 3 cánh nhôm xingfa

  – Chiều cao cánh = H – 47

  – Chiều rộng cánh = (W – 174)/3

  3/ Cửa lùa 4 cánh nhôm xingfa

  – Chiều cao cánh = H – 47

  – Chiều rộng cánh = (W – 284)/4

  Hy vọng công thức trừ độ hở cửa nhôm Xingfa sẽ giúp được bạn trong công việc làm nhôm.