Loại đá quặng nào sau đây không phải là hợp chất của nhôm?

A. Đá rubi.

B. Đá saphia.

C. Quặng boxit.

D. Quặng đôlômit.

Đáp án: D

Quặng đôlômit MgCO3.CaCO3.

- Khu vực dành cho nhà quảng cáo -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây