Chủ Nhật, Tháng Ba 7, 2021

NaAlO2 + HCl có hiện tượng gì?

- Nội dung được tài trợ -

Nên đọc

- Nội dung được tài trợ -
Long Vân Group

Cho dần dần đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2, hiện tượng quan sát được là:

  1. Có kết tủa trắng keo xuất hiện, kết tủa không tan.
  2. Không có hiện tượng.
  3. Có kết tủa trắng keo xuất hiện, sau đó kết tủa tan một phần.
  4. Có kết tủa trắng keo xuất hiện, sau đó kết tủa tan hết.

TRẢ LỜI: Đáp án D

PT: HCl + NaAlO2 + H2O → Al(OH)3↓ + NaCl

Al(OH)3 + 3HCl (dư) → AlCl3 + 3H2O.

- Nội dung được tài trợ -

Các bài báo khác

- Nội dung được tài trợ -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Nội dung được tài trợ -

Bài báo mới nhất