Xem thêm

  Nhỏ vài giọt dung dịch natri cacbonat vào dung dịch nhôm clorua. Hiện tượng thu được là:

  Nhỏ vài giọt dung dịch natri cacbonat vào dung dịch nhôm clorua. Hiện tượng thu được là:

  A. Xuất hiện kết tủa trắng.

  B. Sủi bọt khí.

  C. Không hiện tượng.

  D. Xuất hiện kết tủa trắng và sủi bọt khí.

  Đáp án: D

  3Na2CO3 + 2AlCl3 + 3H2O → 2Al(OH)3↓ + 6NaCl + 3CO2