Thứ Năm, Tháng Một 28, 2021

Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch nào dưới đây để thu được kết tủa?

- Nội dung được tài trợ -

Nên đọc

- Nội dung được tài trợ -
Long Vân Group

Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch nào dưới đây để thu được kết tủa?

A. CuCl2.

B. KNO3.

C. NaCl.

D. AlCl3.

Đáp án: D

- Nội dung được tài trợ -

Các bài báo khác

- Nội dung được tài trợ -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Nội dung được tài trợ -

Bài báo mới nhất