Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch nào dưới đây để thu được kết tủa?

A. CuCl2.

B. KNO3.

C. NaCl.

D. AlCl3.

Đáp án: D

- Khu vực dành cho nhà quảng cáo -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây