Xem thêm

  Tại sao người ta không hàn chiếc quai vào nồi nhôm mà phải tán đinh?

  Tóm tắt:

  • Tại vì nhôm khó hàn.
  • Mối ghép đinh tán sẽ đảm bảo chịu lực lớn, mối ghép đơn giản, hỏng dễ thay thế.

  Câu hỏi về chủ đề:

  Tại sao người ta không hàn chiếc quai vào nồi nhôm mà phải tán đinh?

  Tại sao người ta không hàn chiếc quai vào nồi nhôm mà phải tán đinh?

  Trả lời:Bởi vì nhôm khó hàn và mối ghép đinh tán chịu được nhiệt độ cao, chịu lực lớn và chấn động mạnh còn nếu hàn thì mối hàn dễ bị nứt và giòn, chịu lực kém và hàn dễ làm các chi tiết bị biến dạng. Chất nhôm sẽ bị chảy ra rất mau khi gặp nhiệt độ cao. Hơn nữa rất tốn kém khi phải sử dụng hợp chất hóa học rất nguy hiểm tới sức khỏe. Tại các nước văn minh người ta dùng keo dán kim loại để dán nhôm, tại Việt Nam vì kinh tế còn khó khăn và giá thành các thành phẩm này quá cao nên phải dùng đinh nhôm để tán quai và nồi nhôm.

  Bởi vì nhôm khó hàn và mối ghép đinh tán chịu được nhiệt độ cao, chịu lực lớn và chấn động mạnh còn nếu hàn thì mối hàn dễ bị nứt và giòn, chịu lực kém và hàn dễ làm các chi tiết bị biến dạng. Chất nhôm sẽ bị chảy ra rất mau khi gặp nhiệt độ cao. Hơn nữa rất tốn kém khi phải sử dụng hợp chất hóa học rất nguy hiểm tới sức khỏe. Tại các nước văn minh người ta dùng keo dán kim loại để dán nhôm, tại Việt Nam vì kinh tế còn khó khăn và giá thành các thành phẩm này quá cao nên phải dùng đinh nhôm để tán quai và nồi nhôm.Tại sao người ta không hàn chiếc quai vào nồi nhôm mà phải tán đinh?