Thứ Tư, Tháng Tư 21, 2021
- Nội dung được tài trợ -

Thẻ được gắn:

gian lận xuất xứ nhôm

Công ty trong nghi vấn gian lận xuất xứ hơn 4,3 tỉ USD nhôm và mối quan hệ với ‘vua nhôm’ Trung Quốc

Chỉ mới vào đầu tháng 10 này, hàng nghìn tỉ đồng vốn điều lệ đăng kí của công ty trong nghi vấn gian lận...

Tin tức nổi bật

- Nội dung được tài trợ -