Xem thêm

  THÔNG TIN CẢI CHÍNH-XIN LỖI

  Chúng tôi – Công ty TNHH Long Vân – NTV địa chỉ: 299/4 Lý Thường Kiệt, phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời xin lỗi đến Công ty TNHH Tung Yang vì đã đặt tên bài viết cho thông tin được copy từ trang thông tin khác về nhôm Ricco trên website https://reviewnhom.com mà tên và nội dung bài viết theo quan điểm Công ty TNHH Tung Yang đã gây ra thiệt hại về thương hiệu cho Quý Công ty.

  Chúng tôi xin mô tả lại sự việc như sau:

  Từ năm 2019 Chúng tôi có lập website có tên miền https://reviewnhom.com với mục đích cung cấp thông tin về các loại nhôm đang lưu hành trên thị trường.

  Ngày 23/3/2021, bộ phận Marketing của Công ty Chúng tôi có đặt tên “Đánh giá nhôm Ricco có tốt không?” cho bài viết là sự tổng hơp các nội dung thông tin về nhôm được đăng trên các trang thông tin điện tử khác nhau và đăng bài viết này trên trang điện tử https://reviewnhom.com.

  Cụ thể:

  Nội dung “Nhôm Ricco là gì” đã được lấy từ trang thông tin: https://iagency.com.vn/cac-thuong-hieu-nhom-tai-viet-nam/

  Nội dung về “Đặc điểm nhôm Ricco” được lấy từ trang thông tin:

  https://thonhom.blogspot.com/2017/01/nhom-la-gi-nhung-hang-nhom-chat-luong.html

  Nội dung so sánh nhôm Ricco với nhôm PMA, nhôm Việt Pháp, nhôm Tungshin, nhôm Hondalex là sự mô tả về ứng dụng và cách xác định thông số kỹ thuật dựa trên thông tin chính thức về các sản phẩm. Không có nhận định về chất lượng.

  Ngày 31/3/2021 Chúng tôi đã nhận được Công văn số: 13/CV-VAA của Hiệp hội nhôm yêu cầu Chúng tôi gỡ bài viết, rà soát lại toàn bộ các thông tin đã đưa ra và kết nối với Giám đốc Nhôm Tung Yang để hai bên cũng nhau tìm ra phương án khắc phục phù hợp nhất.

  Thực hiện yêu cầu của Hiệp hội nhôm, đến 12g05’ ngày 31/3/2021 Chúng tôi đã gỡ bài viết, gửi yêu cầu cho Google xóa bài viết trên hệ thống tìm kiếm và đóng truy cập website https://reviewnhom.com để rà soát toàn bộ thông tin đã được đăng.

  Chúng tôi đã liên lạc, trao đổi với đại diện Công ty TNHH Tung Yang và gửi lời xin lỗi đến Công ty TNHH Tung Yang.

  Nay, theo yêu cầu của Công ty Tung Yang tại văn bản số 32/2021 ngày 14/05/2021 về yêu cầu cải chính công khai, xin lỗi và bồi thường thiệt hại, Chúng tôi xin đăng nội dung cải chính và xin lỗi như trên.