Hòa tan hoàn toàn 9,8 gam hỗn hợp X gồm Na và Al2O3 vào...

0
Hòa tan hoàn toàn 9,8 gam hỗn hợp X gồm Na và Al2O3 vào nước thu được 1,792 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch HCl vào dung...

Criolit dùng trong khi điện phân nóng chảy Al2O3 có công thức là

0
Criolit dùng trong khi điện phân nóng chảy Al2O3 có công thức làA. NaAlO2.B. K3AlF6.C. Na3AlF6.D. AlF3.Đáp án: C

Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch nào dưới đây để thu được...

0
Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch nào dưới đây để thu được kết tủa?A. CuCl2.B. KNO3.C. NaCl.D. AlCl3.Đáp án: D

Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất...

0
Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hoá học của phèn chua...

Cho các hợp chất: NaOH, Al(OH)3 , KOH, Mg(OH)2. Sắp xếp theo thứ tự...

0
Cho các hợp chất: NaOH, Al(OH)3 , KOH, Mg(OH)2. Sắp xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần làA. Mg(OH)2 ; Al(OH)3 ; KOH ; NaOH.B. Al(OH)3 ; NaOH ; Mg(OH)2 ; KOH.C. KOH ; NaOH...

Cho a mol NaAlO2 tác dụng với dung dịch chứa b mol HCl, để...

0
Cho a mol NaAlO2 tác dụng với dung dịch chứa b mol HCl, để sau phản ứng thu được kết tủa thì  Đáp án: ATa có phản ứng:NaAlO2 (a) + HCl (a) + H2O...

Loại đá quặng nào sau đây không phải là hợp chất của nhôm?

0
Loại đá quặng nào sau đây không phải là hợp chất của nhôm?A. Đá rubi.B. Đá saphia.C. Quặng boxit.D. Quặng đôlômit.Đáp án: DQuặng đôlômit MgCO3.CaCO3.

Dẫn từ từ 15,68 lít khí NH3 (đktc) vào 200 ml dung dịch AlCl3...

0
Dẫn từ từ 15,68 lít khí NH3 (đktc) vào 200 ml dung dịch AlCl3 1M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m làA. 18,2.B. 15,6.C. 54,6.D. 7,8.Đáp án:3NH3 + 3H2O +...

Chia m gam hỗn hợp Na2O và Al2O3 thành 2 phần bằng nhau:

0
Chia m gam hỗn hợp Na2O và Al2O3 thành 2 phần bằng nhau:- Phần 1: Hoà tan trong nước dư thu được 1,02 gam chất rắn không tan.- Phần 2: Hoà tan...

Hoàn tan hoàn toàn hỗn hợp gồm K2O, Al2O3; và MgO vào nước dư...

0
Hoàn tan hoàn toàn hỗn hợp gồm K2O, Al2O3; và MgO vào nước dư sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 tới...