Thứ Tư, Tháng Một 20, 2021

Dẫn từ từ 15,68 lít khí NH3 (đktc) vào 200 ml dung dịch AlCl3 1M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

- Nội dung được tài trợ -

Nên đọc

- Nội dung được tài trợ -
Long Vân Group

Dẫn từ từ 15,68 lít khí NH3 (đktc) vào 200 ml dung dịch AlCl3 1M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 18,2.

B. 15,6.

C. 54,6.

D. 7,8.

Đáp án:

3NH3 + 3H2O + AlCl3 → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

nNH3 = 15,68:22,4 = 0,7 mol; nAlCl3 = 0,2.1 = 0,2 mol

Xét thấy

0,7:3 > 0,2:1 → AlCl3 hết → nAl(OH)3 = 0,2.78 = 15,6 gam

- Nội dung được tài trợ -

Các bài báo khác

- Nội dung được tài trợ -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Nội dung được tài trợ -

Bài báo mới nhất