Xem thêm

  Tag: bài tập về hợp chất của nhôm

  Chất nào sau đây không bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao?

  Chất nào sau đây không bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao? A. CuO. B. FeO. C. ZnO. D. Al2O3. Đáp án: D CO chỉ khử được oxit của...

  Chất nào sau đây được dùng làm vật liệu mài?

  Chất nào sau đây được dùng làm vật liệu mài? A. tinh thể Al2O3. B. bột Al2O3. C. phèn chua. D. Al(OH)3. Đáp án: B Bột Al2O3 được dùng làm vật...

  Chất nào sau đây có khả năng làm trong nước đục?

  Chất nào sau đây có khả năng làm trong nước đục? A. nước gia – ven. B. clorua vôi. C. phèn chua. D. nước clo. Đáp án: C Phèn chua...

  Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp...

  Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol Ba(OH)2 và b mol Ba(AlO2)2, kết quả thí...

  Có thể sử dụng dung dich nào sau đây để nhận biết ion Al3+...

  Có thể sử dụng dung dich nào sau đây để nhận biết ion Al3+ trong dung dịch? A. NaCl. B. NaOH. C. HCl. D. NaNO3. Đáp án: B Cho từ từ...

  Hòa tan hoàn toàn 9,8 gam hỗn hợp X gồm Na và Al2O3 vào...

  Hòa tan hoàn toàn 9,8 gam hỗn hợp X gồm Na và Al2O3 vào nước thu được 1,792 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Cho...

  Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch nào dưới đây để thu được...

  Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch nào dưới đây để thu được kết tủa? A. CuCl2. B. KNO3. C. NaCl. D. AlCl3. Đáp án: D

  Criolit dùng trong khi điện phân nóng chảy Al2O3 có công thức là

  Criolit dùng trong khi điện phân nóng chảy Al2O3 có công thức là A. NaAlO2. B. K3AlF6. C. Na3AlF6. D. AlF3. Đáp án: C

  Bạn muốn cập nhật những tin tức mới nhất?

  Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm từ bạn! Vui lòng điền thông tin chi tiết của bạn và chúng tôi sẽ giữ liên lạc. Nó đơn giản mà!