Xem thêm

  Tag: bài tập về hợp chất của nhôm

  Chất nào sau đây không bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao?

  Chất nào sau đây không bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao? A. CuO. B. FeO. C. ZnO. D. Al2O3. Đáp...

  Chất nào sau đây được dùng làm vật liệu mài?

  Chất nào sau đây được dùng làm vật liệu mài? A. tinh thể Al2O3. B. bột Al2O3. C. phèn chua. D....

  Chất nào sau đây có khả năng làm trong nước đục?

  Chất nào sau đây có khả năng làm trong nước đục? A. nước gia – ven. B. clorua vôi. C....

  Có thể sử dụng dung dich nào sau đây để nhận biết ion Al3+ trong dung dịch?

  Có thể sử dụng dung dich nào sau đây để nhận biết ion Al3+ trong dung dịch? A. NaCl. B....

  Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol Ba(OH)2 và b mol Ba(AlO2)2, kết quả...

  Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol...

  Hòa tan hoàn toàn 9,8 gam hỗn hợp X gồm Na và Al2O3 vào nước thu được 1,792 lít H2 (đktc) và dung dịch...

  Hòa tan hoàn toàn 9,8 gam hỗn hợp X gồm Na và Al2O3 vào nước thu được 1,792...

  Criolit dùng trong khi điện phân nóng chảy Al2O3 có công thức là

  Criolit dùng trong khi điện phân nóng chảy Al2O3 có công thức là A. NaAlO2. B. K3AlF6. C. Na3AlF6. D. AlF3. Đáp án:...

  Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch nào dưới đây để thu được kết tủa?

  Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch nào dưới đây để thu được kết tủa? A. CuCl2. B....

  Want to stay up to date with the latest news?

  We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!